STARTSIDA OM FÖRETAGET REFERENSER
MILJÖ & KVALITET
LÄNKAR KONTAKT

Miljö


MM Måleriservice är ett miljömedvetet företag och vi arbetar ständigt för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete. En viktig del i vår strävan att ta största möjliga miljöhänsyn är att använda så miljövänliga färger som möjligt.

Kvalitet


MM Måleriservice är ett företag med fokus på kvalitet. Vår inställning är att varje kund ska vara helt nöjd med resultatet av vårt arbete och att vi själva ska kunna känna stolthet över varje utfört uppdrag. Vi använder produkter som håller högsta kvalitet och vi arbetar alltid med stor noggrannhet och stort engagemang.

Vi har våtrumsbehörighet enligt MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll), vilket garanterar att vi utför våtrumsmålning enligt Målaremästarnas branschstandard som uppdateras mot Boverkets regler och internationella normer för att säkerställa hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten.