Miljö & Kvalitet

Har du några frågor eller undrar något är det bara att kontakta oss. Vi hjälper gärna till redan från planering.

Miljö

MM Måleriservice är ett miljömedvetet företag och vi arbetar ständigt för att ytterligare förbättra vårt miljöarbete. En viktig del i vår strävan att ta största möjliga miljöhänsyn, är att använda så miljövänliga färger som möjligt. Samt hantering av använda färgburkar mm.

Kvalitet

MM Måleriservice är ett företag med fokus på kvalitet. Vår inställning är att varje kund ska vara helt nöjd med resultatet av vårt arbete och att vi själva ska kunna känna stolthet över varje utfört uppdrag. Vi använder produkter som håller högsta kvalitet och vi arbetar alltid med stor noggrannhet och stort engagemang.

Vi har våtrumsbehörighet enligt MVK (Måleribranschens Våtrumskontroll), vilket garanterar att vi utför våtrumsmålning enligt Målariföretagens branschstandard som uppdateras mot Boverkets regler och internationella normer för att säkerställa hög kvalitet på utförda våtrumsarbeten.

Glöm inte Rot-avdraget!

Som privatperson är du berättigad till ROT-avdrag när du anlitar oss för hantverkstjänster som reparation av bostad, renoveringar och underhåll av fastighet samt om- och tillbyggnad.

 

Mer information om ROT-avdraget hittar du på Skatteverkets webbsida, läs mer här.